اخبار آنجکس

اولين همايش ملي دمودكس مايت سولوشن

اولين همايش ملي دمودكس مايت سولوشن

اولين همايش ملي دمودكس مايت سولوشن در مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران مورخ ٢٢ فروردين ٩٦ با موفقيت برگزار شد.

از طرف تیم آنجکس استرالیا و آنجکس ایران از همه کسانی که ما رو در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این همایش یاری رساندند کمال تشکر و قدر دانی رو داریم. به امید همایش های دیگر آنجکس در سراسر جهان.

UNGEX PTY LTD Australia

Company phone: +61 3 9939 7575

HQ: Suite1510, 530 Little Collins St. Melbourne VIC 3000 Australia

Tina : 09330222854

Maryam : 09124232091

Sepideh : 09330222853

Tafazzolian : 09359629296